Hjem » Nyheder » Bopælspligt: Huse på Bornholm anvendes ulovligt som feriehuse

Bopælspligt: Huse på Bornholm anvendes ulovligt som feriehuse

af Holger Rørby Madsen

I bla. Allinge, Gudhjem og Svaneke på Bornholm snydes der med bopælspligten, og det giver lokal utilfredshed. Se reglerne om bopælspligt her.

I Allinge på Bornholm er der bopælspligt, men alligevel anvendes en del huse i byen som feriehuse. Og det er i strid med reglerne om netop bopælspligten.

Sådan lyder kritikken fra Allinge-Sandvig Byforening, der konkret er gået til Bornholms Regionskommune med 29 sager, hvor man mener bopælspligten overtrædes.

Det er 29 huse i byen, hvor man altså mener der snydes med bopælspligten, og man mener ikke kommunen gør nok for at komme problemet til livs.

– Vi har altså ikke rigtigt set deres indsats, fordi vi har jo heller ikke hørt noget fra dem, siger Anne-Mette Stampe, der er bestyrelsessuppleant i Allinge-Sandvig Byforening, til TV2 Bornholm.

Lignende kritik kommer der i øvrigt også fra både Gudhjem og Svaneke.

Fakta om bopælspligten på Bornholm

Bopælspligten er gældende for hele Bornholm, men der kan i visse områder på Bornholm gives tilladelse til flexbolig.

Bornholms Regionskommune har besluttet, at såfremt man ejer en bolig i en af de nedenstående otte større byer, ja da skal man altid opfylde bopælspligten. Det drejer sig om:

Allinge,
Gudhjem/Melsted
Svaneke
Rønne
Aakirkeby
Nexø
Hasle
Klemensker

Hvad betyder bopælspligt?

Bopælspligt betyder, at en ejer af en helårsbolig har pligt til at sørge for, at boligen bliver anvendt som helårsbolig, hvilket kan opfyldes ved, at ejeren eller en lejer er tilmeldt folkeregisteret på boligens adresse og tillige også reelt anvender ejendommen til helårsboligformål.

Boligen skal altså fungere som ejerens eller lejerens helårsbolig, hvilket blandt andet vurderes efter ejerens eller lejerens faktiske ophold i boligen.

Bornholms Regionskommune har den praksis, at man som udgangspunkt skal anvende ejendommen i over 180 dage om året.

Det skal dog bemærkes, at der er tale om et skøn.

Opfylder man ikke bopælspligten, kan boligen i yderste konsekvens blive tvangsudlejet på kommunens foranledning.

Dispensation fra bopælspligten?

Der vil være mulighed for efter ansøgning at give ejeren/lejeren tilladelse til at fravige eller udskyde opfyldelsen af bopælspligten i en af de 8 byer – Allinge, Gudhjem/Melsted, Svaneke, Rønne, Aakirkeby, Nexø, Hasle og Klemensker – i følgende situationer:

  1. Såfremt ejer/lejer har arbejde på Bornholm og behov for en bolig men ønsker at bevare sin folkeregisteradresse uden for Bornholm (pendlerreglen). Tilladelsen kan gives til både ejere og lejere og gælder, så længe ansøger har arbejde på Bornholm.

1 a. For at kunne komme under denne dispensation, skal personen som udgangspunkt fremsende en ansættelseskontrakt, hvor det fremgår, at personen er ansat på Bornholm. Dette gælder dog ikke for selvstændige, som ikke har en ansættelseskontrakt.

BRK undersøger med andre ord arbejdets art, da man umiddelbart ikke kan opfylde betingelserne for dispensationen ved at være forfatter eller lignende, hvor man ikke kan godtgøre, at arbejdets art gør, at man har behov for en bolig på Bornholm for at kunne udføre sit arbejde på Bornholm.

1 b. Herefter undersøger BRK, om arbejdet er af et sådan omfang og varighed, at dette kan danne grundlag for en dispensation. Her er udgangspunktet, at arbejdet i gennemsnit skal udgøre ca. 4-5 fulde arbejdsdage om ugen på Bornholm. Ansættelsen skal ligeledes være af en vis længde, da man ikke kan opfylde kravet til dispensationen, hvis man f.eks. kun er ansat i ca. 1 måned.

  1. Såfremt en ejer vurderer, at der er behov for at foretage en omfattende ombygning af boligen, kan ejeren få tilladelse til at udskyde opfyldelse af bopælspligten i maksimalt 3 x 1 år (renoveringsreglen).

For at komme under denne dispensation skal der være tale om en omfattende renovering, hvor det ikke vil være muligt at anvende ejendommen som helårsbolig.

  1. Særlige forhold i øvrigt

Efter BRK’s praksis gives der kun dispensation efter denne dispensationsmulighed i helt særlige forhold, som gør, at bopælspligten ikke kan opfyldes.

BRK er altid forvaltningsretligt forpligtet til at foretage en konkret og individuel vurdering, hvorfor ovenstående kun er vejledende.

For alle otte byer gælder den praksis, at hvis en bolig er sat til salg, kan ejeren undlade at opfylde bopælspligten i den periode, forudsat at udbudspris og salgsbestræbelser følger markedsvilkårene.

I salgsperiode kan ejendommen altså stå tom, men ejendommen må ikke anvendes til ferie- og fritidsformål eller andre midlertidige ophold.

Alle tilladelser vil altid være personlige, evt. midlertidige, så længe grundlaget for tilladelsen er til stede og
på betingelse af, at boligen ikke udlejes til ferie- og fritidsformål samt anvendes til andre midlertidige ophold. Kilde. BRK.

Hvad synes du om denne artikel?
  • Bopælspligt på Bornholm
Sending
User Review
5 (1 vote)
0 kommentar
1

Måske vil du også læse:

Vil du tilføje noget?